அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் திறக்கும் நேரம் :

 

 

காலை5 am to 12:30 pm
மாலை3:30 pm to 9:30 pm